Er du i strid med din nabo?

Har du problemer med din nabo, kan vi hjælpe dig med at få løst konflikten og komme videre.

Jeppe - Jeppe - Niels

Hvornår kan vi hjælpe dig?

Hos nabostrid.nu kan vi hjælpe dig med en afklaring af din nabostrid samt repræsentere dig i en eventuel retssag mod din nabo.

Ja tak, jeg vil gerne have hjælp

Hvis du ønsker vores hjælp til afklaring af nabostrid, kan du sende os informationer omkring din sag, hvorefter du vil høre fra os snarest muligt.

Sådan fungerer det

Nabostridigheder

Vi rådgiver og vejleder om nabostridigheder. Vi vil som din advokat først og fremmest prøve at nå til enighed med din nabo, således at en mindelig løsning opnås. 
Såfremt det ikke kan lade sig gøre, vil vi efter aftale med dig gå videre med sagen. 

Nabostridigheder vil ikke nødvendigvis skulle afklares ved retten. Hvis tvisten eksempelvis omhandler, hvor skellet mellem din og din nabos ejendomme ligger, kan vi gennemføre en såkaldt skelforretning på ejendommene, hvor en landinspektør træffer afgørelse om skellets beliggenhed. 

Hvis tvisten omhandler et hegn eller en hæk mellem jeres ejendomme, kan tvisten desuden indbringes for det kommunale hegnssyn.

Falder tvisten ikke ind under én af disse kategorier, vil sagen muligvis kunne indbringes for retten. Uafhængigt af kategorien af den pågældende tvist, vil vi sørge for at søge retshjælpsdækning ved din forsikring, og vi vil repræsentere dig gennem hele forløbet. 

Ved retshjælpstilsagn vil det således være næsten gratis for dig at få vores hjælp. Lad os tage et uforpligtende kig på din sag – det er ganske gratis. 

Erfarne advokater

Erfarne advokater

Vi er erfarne advokater, som arbejder meget med strid imellem naboer, og har mange års erfaring indenfor dette område.

Ingen faste åbningstider

Ingen faste åbningstider

Vi har ingen faste arbejdstider, og vi vægter højt at være tilgængelige, når du har brug for det. Vi er ikke længere væk end en mail eller et opkald!

Bred forståelse

Landsdækkende service

Lad en advokat hjælpe dig ifm. din sag. Vores erfarne advokater tilbyder landsdækkende service.