Må min nabo gå ind på min grund uden tilladelse?

Privat ejendom

Et overordnet udgangspunkt er, at man ikke må gå ind på andres grund uden tilladelse. Dette er dog ikke uden undtagelser, i det man selvfølgelig gerne må banke på naboens dør, hvis man skal tale med vedkommende og man må gerne gå ind og aflevere et brev. Nogle bliver fristet til at ”hjælpe” naboen, hvis hækken trænger til at blive klippet eller et træ er generede. Dette er ikke lovligt uden tilladelse.

Straffes som hærværk

Du bør aldrig gå ind på naboens grund og ændre noget uden tilladelse. Fælder man et træ på naboens grund, vil det kunne straffes som hærværk, og man vil kunne ifalde erstatningsansvar over for ejeren. Det kan du læse mere om her: https://www.nabostrid.nu/2021/01/15/faeld-ikke-traeer-paa-naboens-grund/

Et tilfælde, hvor man må gå ind på en andens grund, er ved nødret. Det vil sige, hvis en person eller ejendom er i fare for eksempel ved en brand. I dette tilfælde må man selvfølgelig hjælpe – og det vil endda kunne være strafbart ikke at hjælpe, hvis man ser en person i livsfare, og man kan hjælpe uden at pådrage sig selv særlig fare. 

Krav om vedligeholdelse

Der kan også opstå tvister omkring hegn, der står i skellet mellem naboers ejendomme. Udgangspunkt er at hver nabo skal vedligeholde hækken på sin side. Hvis man ikke mener, at naboen vedligeholder hegnet tilstrækkeligt, kan man kontakte hensynssynet i ens kommune. Du kan læse mere om Hegnssynet her: https://www.hegnsynet.dk/faa-din-tvist-afgjort-ved-et-hegnssyn/.

Du vil have ret til at afkappe grene, der vokser ind gennem hegnet fra din nabo, hvis hegnet beskadiges af grenene. Grenene må dog kun afkappes i skellinjen. I langt de fleste tilfælde hvor man ikke kan blive enige med ens nabo om opsætning eller vedligehold af hegn, der står i skellet, vil man skulle henvende sig til Hegnssynet, som kan træffe afgørelse.

Ret til privatliv

Overordnet kan man sige, at man skal respektere naboens ret til privat liv. Man bør aldrig gå ind på naboens grund, medmindre man har en berettigelse til det. Ligeledes bør man ikke blande sig unødvendigt i, hvordan naboen passer sin hæk eller sit hus. Medmindre naboen selvfølgelig selv spørger om rådgivning eller hjælp.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg