Fæld ikke træer på naboens grund!

– selvom de generer dig. Ikke alene er der tale om hærværk, det kan også komme til at koste dig flere hundredetusinder koner.

Generer naboens træer med skygge i ens have eller med massiv nedfald af løvfald, bliver nogen fristet til at tage sagen i egen hånd og fælde træerne. Det er ulovligt og kan straffes efter straffelovens § 291 om hærværk. Bestemmelsen straffer den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden. Straffen er bøde eller i grovere tilfælde fængsel.

I en sag bedømt i 2020 blev straffen for et ægtepar, der fældede 10 store træer på naboens grund, betinget fængsel i 30 dage. Deres begrundelse for at fælde træerne var, at der tidligere var nogen af træer, der var væltet under storm. Det blev dog i sagen lagt til grund, at træerne ikke udgjorde en fare. Ud over den betingende fængsel blev de også pålagt at betale erstatning.

Sager om træfældning kan nemlig ligeledes ende med et stort økonomisk tab. Særligt hvis der er tale om store træer og træer, der har en vis værdi for ejendommen. Det kan eksempelvis være, hvis træerne har sikret ejendommen i at ligge ugeneret.   

I en sag fra 2007 blev et ægtepar dømt for hærværk, da de fældede ca. 45 træer på naboens grund. De skulle først og fremmest betale for genbeplantning. Det beløb sig til knap 70.000 kr. Derudover led naboejendommen en betydelig værdiforringelse. Værdiforringelsen blev skønsmæssigt fastsat til 300.000 kr. Hertil kom sagsomkostningerne, som de ligeledes blev pålagt at betale. Dette løb op i ca. 200.000 kr. Træfældningen endte altså med at koste mere end 500.000 kr.

Også det at fælde enkelte træer kan være meget omkostningsfyldt, hvis træet er stort og har stået i mange år. I en sag fældede en nabo en stor blodbøg. Træet var over 15 meter højt, derfor var det ikke muligt at få et nyt tilsvarende træ. Der blev fundet et firma, som kunne levere et træ som efter 15-20 år havde samme størrelse som det fældede træ. Dette træ ville koste ca. 394.000 kr.

Selv det et skære toppen af træer er hærværk. I en sag fra 2005 blev en nabo dømt for hærværk, da han skar toppen af 2 grantræer, som generede hans udsigt. Han skulle betale 5 dagbøder på 200 kr., dertil kom et erstatningskrav i en civilsag.

I stedet for at ty til ulovlig fjernelse af generende træer, må du gå retten vej. Retten vil vurdere, om generene overstiger den naboretlige tålegrænse. Det kan du læse mere om her.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg