Regler for færdsel på andres grund

Privat ejendom

Man har egentligt ikke ret til at færdes på andres grunde uden tilladelse, men der gælder flere undtagelser og modifikationer hertil. I Mark- og vejfredsloven står, at man kan straffes med bøde, hvis man færdes på anden mands grund uden tilladelse. Det betyder ikke, at man ikke må banke på hos naboen eller gå ind og smide et brev i naboens postkasse uden tilladelse. Der er mange bestemmelser, der giver tilladelse til at færdes på andres grunde. Nogle af disse vil blive gennemgået her.

Strande, skove og udyrkede arealer

I Danmark er det besluttet, at man må gå på andre personers strandbredder og kyststrækninger. Man må derfor gå på, bade og tage ophold på langt de fleste strande i Danmark. Ved de privatejede strande må man dog ikke opholde sig eller bade, hvor ejeren af stranden bor inden for 50 meter fra stranden.

Privatejede skove

Man må også gå tur og cykle i privatejede skove ad stier og veje mellem kl. 6 om morgenen og til solnedgang. I privatejede skove gælder, at man ikke må færdes indenfor 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger. Hvis skoven er under 5 ha, må ejeren dog godt begrænse adgangen til skoven.


Som ejer af en skov må man også på enkelte dage begrænse adgangen til skoven, således man kan afholde jagt i skoven eller udføre arbejde i skoven, som vil være til risiko for besøgende i skoven. Hvis cykling i skoven er forbundet med problemer, må ejeren af skoven opsætte skilte, der begrænser adgangen til at cykle i skoven.

Udyrkede områder

Udgangspunktet er også, at man må færdes på udyrkede arealer. Også på udyrkede areal kan adgang på enkelte dage forbydes, hvis der afholdes jagt eller udføres arbejde.


Ejeren af et udyrket areal kan vælge at indhegne området og opsætte skilte, der begrænser færdsel på området, hvis færdsel generer enten en erhvervsmæssig udnyttelse af areal, eller hvis færdsel er generede for privatlivet eller hvis dyre- og planteliv skal beskyttes på arealet.

Privatejede veje og stier

Udgangspunktet er også, at man må færdes på privatejede veje eller stier. I visse tilfælde kan ejeren dog have lov til at sætte et skilt op, der forbyder færdsel. Det vil være, hvis der er særlige hensyn at tage til ejeren.


Generelt kan siges, at man gerne må tur de fleste steder i naturen, men man skal holde sige til at færdes på stier og veje, og man skal rette sig efter opsatte skilte.

Indsamling af gran, svampe eller ting fra stranden

Går man tur i en skov eller ved stranden, er det ofte fristende at tage forskellig ting man finder med hjem. Her skal man være opmærksom på, om stedet er privatejet eller offentligt ejet. I offentlige ejede skov må man nemlig i begrænset omfang indsamle svampe, mos, pyntegran og lignende til privat brug rundt omkring i skoven. Man må ikke klippe af træerne, så det er kun det, man finder i skovbunden man må tage. I de privatejede skove må man kun opsamle, hvad der kan nås fra stier og veje ellers skal man have tilladelse fra ejeren. Det samme gælder stort set på stranden, hvor man i et vist omfang gerne må tage små ting med hjem, hvis det er offentlig strand – ellers skal man have tilladelse fra ejeren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg