Vedligeholdelse af fortov

Som grundejer har du pligt til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på fortov, indkørsel med videre rundt om din bolig. Bor du på privat vej eller privat fællesvej, vil du også have pligt til at rydde sne på kørebanen.

Det er vigtig, at du som grundejer er opmærksom på snerydning og glatførebekæmpelse, da du eller vil kunne ifalde erstatningsansvar, hvis en fodgænger falder på fortovet og for eksempel brækker armen.

Udfører du ikke arbejdet, kan kommunen beslutte at udføre arbejdet – for din regning. Du kan desuden pålægges en bøde.

Udgangspunktet for snerydning og glatførebekæmpelse er, at det skal ske snarest muligt. Nogen kommuner har udgivet vinter- og renholdelsesregulativer, hvor der er fastsat nærmere regler for snerydningen. Det kan eksempelvis være, at der skal være ryddet for sne og udført glatførebekæmpelse inden kl. 07 om morgenen.

Ud over snerydning og glatførebekæmpelse er du i øvrigt forpligtet til at holde fortovet, så det er forsvarligt at færdes på for forbipasserende, postbud mv.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg