Parkering af campingvogne, lystbåde og lignende

Campingvogn

Der kan være regler der forbyder, at du har din egen campingvogn eller båd stående på din grund hen over vinteren. Det er dog ikke nødvendigvis nemt og hurtigt at finde du af, hvad der gælder på din grund. Det kan nemlig være reguleret flere steder.

Af hensyn til villakvarterers udtryk og udsigtsforhold har nogle kommuner valgt at skrive forbud ind i lokalplaner og lignende. Det kan også være besluttet af grundejerforeningen, at man ikke må opmagasinere køretøjer og lignende på ens grund henover vinteren. Derudover kan det også være indskrevet begrænsninger i de servitutter, der påhviler din ejendom.

Søg efter reglerne

Du kan finde de lokalplaner, som din grund er bundet af, på hjemmesiden www.planinfo.dk. Derudover kan du på www.tinglysning.dk finde alle de servitutter, der påhviler din ejendom.

Hvis din lokalplan forbyder, at du har campingvognen holdende, kan du søge dispensation ved din kommune. Der bliver dog oftest kun udstedt dispensationer til mindre fravigelser af lokalplaner. Efterfølger man ikke en lokalplan, kan kommunen udstede et påbud, hvor de henstiller til, at man overholder lokalplanen. I sidste ende kan man blive pålagt bøder for overtrædelsen. 

Reglerne kan også være udformet sådan, at man gerne må parkere større elementer på ens private grund, hvis det for eksempel er under en vis højde, og genstanden kan parkeres, så det ikke medfører udsigtsgener for nabo og forbikørende.

Benyttelse til beboelse

Nogle vælger i forbindelse med ombygning at bruge deres campingvogn i haven til beboelse for en periode. Medmindre beboelsen er af rent forbigående karakter, så er det faktisk nødvendigt at søge om tilladelse ved kommunen. Det vil være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om kommunen mener, der er tale om ’forbigående karakter’. Men generelt kan man sige, at benyttelse i mere end 6 uger vil gå ud over ’forbigående’. I så fald er campingvognen – eller båden – omfattet af bygningsloven, og de krav der hører til denne i form af blandt andet krav om en bestemt afstand til skel og krav til brandsikkerhed.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg