Egen hegn eller træer – den naboretlige tålegrænse

Hegn

I det omfang træer, buske, et hegn eller lignende ikke er omfattet af hegnsloven, skal tvister vurderes ud fra den naboretlige tålegrænse. Det handler om, hvor store gener du skal tåle fra din nabo. Overskrides grænsen kan du ved domstolene få pålagt naboen af fjerne det, som generer. Det er i hvert tilfælde en konkret vurdering, hvor meget en nabo må acceptere.

Om sagen falder ind under Hegnsloven, kan du blive klogere på HER.

Træer til gene

Generne kan omfatte mange ting som for eksempel, at et træ fjerner udsigt eller skygger på din terrasse. Der skal dog meget til for, at din nabo vil blive pålagt af fjerne et træ på sin egen grund.

Det kan gælde, hvis en stor del af træet rækker ind over din grund og gør, at der ofte er skygge på din terrasse, og der lader meget løvfald i din have. Oftest vil det kun være den del, der rækker ind på nabogrunden, som kan kræves beskåret.
Retstilstanden kan bedst forsøges beskrevet ved at forklare om et par afgjorte domme.

Omstødt af Landsretten

I en sag der endte ved landsretten, klagede N over et stort egetræ, som naboen havde tæt på skellet mellem de 2 naboer. Træet skyggede på N’s terrasse om formiddagen. Dette skyggede også for lys ind i N’s stue og N var generet af, at der faldt mange kviste og agern ned i haven.

Byretten afgjorde, at fordi træet stod tæt på skellet og medførte så store gener, skulle træet fældes helt. Men det blev omgjort af landsretten. Landsretten mente, at hvis træet blev skåret, så ingen grene rakte ind over skellet, så var den naboretlige tålegrænse ikke overskredet, selvom der altså var tale om et stort træ og det stod tæt på skellet til N’s ejendom.

150 år gamle træer blev fældet

I en anden sag endte landsretten med at træffe afgørelse om, at fire træer der var 150 år gamle, skulle fældes. Træerne stod tæt på skellet, og skygge i en tredjedel af haven og gener fra grene, der faldt ned. Retten fandt at generne var betydelige, og at en beskæring ikke vil læse problemet, fordi der ville være en risiko for at flere grene ville falde af.


Retten kan også træffe afgørelse om, at et træ skal stynes. Det afgjorde Østre Landsret i en sag omkring et ca. 250 år gammelt egetræ, som stod tæt på et skel og var generede i forhold til skygge i naboens have og meget nedfald.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg