admin

Nedenunder kan du få et overblik over alle de blogindlæg, som vi har lavet inden for denne kategori.

Nabostridigheder

Gener fra ombygning og nybyggeri

Det kan være yderst generende, hvis naboen pludseligt bygger en etage oven på sit hus, laver store glaspartier ud mod din ejendom, eller på anden

Læs mere
Nabo larm
Nabostridigheder

Hjælp, min nabo larmer

Støj fra naboer er et tilbagevendende problem for mange husejere. Inden for nogle områder er der regler på området, som man kan støtte sig til,

Læs mere
Nabogener

Gener fra naboens dyr

Det kan være frustrerende at blive generet af dyr, som andre mennesker har valgt at have tæt på ens hjem. Særligt i byerne kan man

Læs mere
Nabogener

Skader forvoldt af dyr

I Mark- og vejfredsloven, der oprindeligt er fra 1953, findes der bestemmelser, som omhandler erstatningsansvar for husdyr. De fleste dyr er omfattet af loven, dog

Læs mere
Nabostridigheder

Vedligeholdelse af fortov

Som grundejer har du pligt til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på fortov, indkørsel med videre rundt om din bolig. Bor du på privat

Læs mere